Què és el colesterol total?

Saps quins són els nivells de colesterol? I el colesterol total? T'ho expliquem tot seguit!

Què és el colesterol?

Per conèixer què és el colesterol total i la resta de nivells de colesterol, hem de començar pel principi. I, per això, repassarem què és el colesterol. Tal com defineix la Fundación del Corazón (1*), “el colesterol és una substància grassa natural present en totes les cèl·lules del cos humà necessària per al normal funcionament de l’organisme”.

El 70 % del colesterol del nostre organisme ve de la síntesi pel fetge, mentre que la resta prové de la nostra alimentació. I és que, efectivament, el colesterol és una substància fonamental per al funcionament de l’organisme. Tanmateix, n’hem de portar a terme un seguiment, ja que uns nivells massa alts de colesterol poden desembocar en malalties cardiovasculars.

Com controlem el nostre colesterol?

Segons expliquen la Fundación Española del Corazón i la Sociedad Española de Cardiología (2*), el nivell de colesterol en sang augmenta quan el nostre organisme produeix molt de colesterol per si sol o bé per altres factors com una mala alimentació rica en greixos saturats o el sedentarisme.

El fet de tenir nivells alts de colesterol total o colesterol LDL (“colesterol dolent”) augmenta el risc de patir malalties cardiovasculares.

Per la seva banda, el colesterol HDL ens protegeix de malalties coronàries. Per tant, tal com recomanen els especialistes (2*), convé tenir un nivell alt de colesterol HDL (“colesterol bo”).

Què és el colesterol total?

El colesterol total, tal com el seu nom indica, és la suma dels diferents nivells de colesterol en sang. En resum, és la suma de l’HDL, LDL i del VLDL. Per tant, els nivells normals del colesterol total, tal com explica la Fundación del Corazón (1*), s’han de trobar sempre per sota dels 200 mg/dl. Si són superiors a 200, però encara es troben per sota dels 240 mg/dl, estaríem parlant d’un nivell normal-alt, però ja es consideraria com a hipercolesterolèmia.

Tal com recullen la Sociedad Española de Cardiología i la Fundación Española del Corazón (3*), “Els experts insisteixen en el greu risc de tenir més de 240 mg/dl de colesterol total i més de 260 mg/dl del colesterol dolent”.

Altres nivells de colesterol

Tal com dèiem, dins del colesterol total hi sumem els diferents nivells de colesterol que tenim a l’organisme. T’ho detallem!

  • Colesterol LDL: es tracta del que coneixeríem com a “colesterol dolent”. En aquest cas, tal com explica la Fundación Española del Corazón (4*), “en les lipoproteïnes de baixa densitat (LDL o Low Density Lipoproteins), no hauríem de superar el límit de 130 mg/dl, tot i que seria desitjable una quantitat encara més petita, per sota de 100 mg/dl en els pacients que ja han patit un esdeveniment cardiovascular (infart, angina, ictus, etc.)”.
  • Colesterol HDL: en aquest cas, estaríem parlant del que coneixem com a “colesterol bo”. Segons afirma la Fundación Española del Corazón (3*), “en les lipoproteïnes d’alta densitat (HDL o High Density Lipoproteins), la quantitat ideal ha de ser superior a 40 mg/dl en l’home i 50 mg/dl en la dona.

Per saber quin és el teu nivell de colesterol total i/o altres nivells de colesterol en sang, hauràs de sol·licitar una anàlisi de sang al teu metge i seguir les seves recomanacions.