Quan parlem de colesterol normal?

Varia el colesterol amb l'edat? I amb el sexe? Responem les preguntes habituals per saber quan estem parlant d'un nivell de colesterol normal i com controlar-lo.

El colesterol alt és un dels factors de risc en el desenvolupament de malalties cardiovasculars, tal com assegura l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) (1*). Degut a les conseqüències que pot tenir, és important que siguem conscients d’anar especialment en compte amb els nostres nivells de colesterol i ser molt cautes amb les principals causes de risc cardiovascular.

La Fundación Hipercolesterolemia Familiar (2*) afirma que hi ha alguns factors de risc que no es poden modificar i que augmenten les possibilitats de desenvolupar un alt nivell de colesterol al nostre organisme: l’edat, el sexe i els casos familiars prematurs.

El nivell de colesterol varia amb l'edat?

L’edat és un dels factors de risc més important de cara al possible desenvolupament del colesterol a la nostra sang. “El colesterol comença a elevar-se cap als 20 anys i continua pujant fins als 60 o 65 anys”, afirma la Fundación Hipercolesterolemia Familiar (3*).

Per tant, és habitual que el nivell de colesterol s’elevi, però no es considera que existeixin intervals diferenciats de colesterol normal segons l’edat.

El nivell de colesterol varia amb el sexe?

El sexe és un altre dels factors que pot influir. És a partir dels 45 anys quan els homes poden notar com el seu colesterol deixa de ser normal i comencen a patir una major possibilitat d’augmentar-ne els nivells, mentre que en el cas de les dones, els pot passar el mateix a partir dels 55 anys (2*).

A més, els nivells de colesterol LDL (“colesterol dolent”) en les dones tendeixen a pujar amb la menopausa.

Per tant, tant l’edat com el sexe són dos factors més a tenir en compte. Per tant, la nostra recomanació és que si et trobes en aquest interval d’edat, no dubtis a anar al metge per demanar-li una anàlisi de sang i sortir de dubtes. D’aquesta manera, podràs controlar els teus nivells de colesterol i mantenir una vida saludable i equilibrada.

Com es poden veure afectats els nivells de colesterol?

De vegades, podem tenir un colesterol alt i no adonar-nos-en, ja que la majoria de persones no acostumen a presentar símptomes, segons afirmen els experts (2*). Per aquest motiu, hem de controlar el nostre colesterol a partir dels 20 anys, sol·licitant una anàlisi de sang al nostre metge com a mínim cada 5 anys. I, evidentment, a partir dels 45 anys, es recomana la realització d’anàlisis de sang freqüents, així com un control i seguiment exhaustiu per part del nostre metge, ja que, en aquest cas, degut als factors de risc que hem vist abans, els nostres nivells de colesterol es poden veure afectats. Serà el teu doctor qui t’indiqui la freqüència amb la qual t’has de fer una analítica.

Les anàlisis recomanades per a aquests casos són les que es coneixen com a “perfil lipídic”(2*). En aquesta prova podrem conèixer els resultats de:

  • El nivell de colesterol total
  • El nivell de colesterol LDL (Low Density Lipoproteins) o “colesterol dolent”
  • El nivell de colesterol HDL (High Density Lipoproteins) o “colesterol bo”
  • El nivell de triglicèrids

I, per a un resultat òptim, hauràs de respectar les recomanacions del metge i anar-hi en dejú. L’objectiu principal d’aquesta anàlisi és conèixer els mg/dl que tens de cada nivell de colesterol. I, en concret, si parlem del cas del colesterol LDL, l’objectiu serà baixar-lo si en tens un nivell elevat. D’aquesta manera, evitarem conseqüències com ara infarts o altres malalties cardiovasculars.

A més, no hem d’oblidar que existeixen altres tipus de factors de risc que afecten els nostres nivells de colesterol i que sí que podem controlar, com el sedentarisme i una mala alimentació.

Fonts

(1*) EFSA (European Food Safety Authority), 2009. Scientific Opinion of the Panel on Dietetic Products Nutrition and Allergies on a request from the European Commission and a similar request from France in relation to the authorisation procedure for health claims on plant sterols/stanols and lowering/reducing blood LDL-cholesterol pursuant to Article 14 of Regulation (EC) No 1924/2006. The EFSA Journal (2009) 1175, 1-9

(2*)Fundación Hipercolesterolemia Familiar & Adalia Pharma. Guía para controlar su colesterol. Cambios en su estilo de vida. 2007. Disponible en : https://www.colesterolfamiliar.org/wp-content/uploads/2015/05/guia.pdf

(3*) Fundación Hipercolesterolemia Familiar. Colesterol y Triglicéridos.